Usługi księgowe

Świadczone przez nas usługi księgowe obejmują:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • bieżącą rejestrację operacji gospodarczych
 • opracowanie bilansów i rachunków wyników
 • sporządzanie zakładowego planu kont
 • przygotowywanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT)
 • konsolidację sprawozdań finansowych
 • okresowe opracowanie raportów dla GUS i NBP
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych

Utrzymywanie ksiąg przychodów i rozchodów:

 • bieżące ewidencjonowanie działań gospodarczych
 • przygotowywanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięczny naliczaniem amortyzacji
 • udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT)

Ewidencja przychodów:

 • miesięczne naliczanie podatku
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT)
 • sporządzanie rozliczeń rocznych

Oferujemy prowadzenie księgowości oraz analizy finansowo księgowe dla każdej firmy, zarówno tej mniejszej, jak i dużej z Wrocławia i całego woj. dolnośląskiego.