Usługi księgowe

Świadczone przez nas usługi księgowe obejmują:

Kompleksowe usługi księgowe dla firm

Księgowość jest istotnym elementem funkcjonowania każdej firmy. To właśnie dzięki księgowości możliwa jest kontrola wszystkich wykonywanych operacji. Obecnie szeroka grupa podmiotów zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości, a więc do rejestrowania przychodów i kosztów. Do grupy prawnie zobowiązanych należą obecnie nie tylko osoby prawne, ale także spółki osób fizycznych, a czasem także osoby fizyczne.

Prowadzenie księgowości we Wrocławiu

Pełna księgowość umożliwia analizę oraz kontrolę nad przedsiębiorstwem, a tym samym efektywne zarządzanie firmą. Dobrze prowadzona księgowość pozwala także mieć pełną wiedzę w zakresie ewidencji przychodów i rozchodów, majątku i źródeł jego finansowania, inwentaryzacji majątku i zobowiązań, a także sprawozdań finansowych.

Księgowość w Aliaga

W Aliaga oferujemy kompleksowe usługi na wysokim poziomie, co jesteśmy w stanie zapewnić dzięki wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalnemu podejściu do wszelkich wykonywanych zadań. Prowadzone przez nas księgi rachunkowe umożliwiają rejestrację wszelkich zdarzeń w ramach działalności gospodarczej i to niezależnie, czy mają one wpływ na dochód danego podmiotu czy też nie. Tym samym możliwe jest uzyskanie swoistego odwzorowania rzeczywistej kondycji finansowej danego podmiotu.

Usługi księgowe

Oferujemy pełen zakres usług związanych z funkcjonowaniem firmy, a więc wykonujemy czynności związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów, jak i ewidencji przychodów. Dbamy o znajomość bieżącego prawa i stale pogłębiamy swoją wiedzę oraz podnosimy kompetencje. Tym samym gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług.

Rozliczenia podatkowe

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się także z dużym ryzykiem związanym z interpretacją prawno-podatkową zdarzeń gospodarczych. Firmy zobowiązane są ponadto do prowadzenia rozliczeń podatkowych. W ramach świadczonych przez nas usług zajmujemy się również wykonywaniem takich rozliczeń, dzięki czemu nasi klienci mogą mieć pewność, że wszystkie kwestie podatkowe zostaną prawidłowo przeprowadzone.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • bieżącą rejestrację operacji gospodarczych
 • opracowanie bilansów i rachunków wyników
 • sporządzanie zakładowego planu kont
 • przygotowywanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT)
 • konsolidację sprawozdań finansowych
 • okresowe opracowanie raportów dla GUS i NBP
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych

Utrzymywanie ksiąg przychodów i rozchodów:

 • bieżące ewidencjonowanie działań gospodarczych
 • przygotowywanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięczny naliczaniem amortyzacji
 • udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT)

Ewidencja przychodów:

 • miesięczne naliczanie podatku
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT)
 • sporządzanie rozliczeń rocznych

Oferujemy prowadzenie księgowości oraz analizy finansowo księgowe dla każdej firmy, zarówno tej mniejszej, jak i dużej z Wrocławia i całego woj. dolnośląskiego.