Usługi finansowe

Usługi finansowe

Z dziedziny szeroko pojętych usług finansowych zapewniamy:

 • Kredyty bankowe:
  • badanie zapotrzebowania na środki finansowe
  • sporządzanie wniosku
  • przygotowanie business planu
  • opracowanie dodatkowych dokumentów
 • Analizy finansowe:
  • business plan
  • analiza wskaźników
  • prognozy dotyczące bilansu, rachunku strat i zysków oraz przepływów pieniężnych